Holiday White Chocolate Cherry Martini

December 26, 2020

Holiday White Chocolate Cherry Martini

GARNISH:Chocolate covered fresh or maraschino cherries for serving½ c. milk chocolate chipsFresh or maraschino cherriesMARTINI:Ice2 ozs. Premium white chocolate liqueur1 oz. premium vanilla-flavored vodka½ oz. premium […]